Jaké požadavky klade Kouzelná půjčka na své klienty?

Společnost Kouzelná půjčka s. r. o. klade na žadatele o půjčku podmínky, které musí žadatel pro získání půjčky získat. V první řadě musí být žadatelem občanem ČR nebo aspoň musí mít na území ČR trvalý pobyt. Dále je potřeba, aby byl žadatel starší věku 18 let. Mezi další podmínky získání půjčky patří:

-          Pravidelný příjem plynoucí ze zaměstnání nebo podnikání,

-          Vlastní bankovní účet, mobilní telefon a e-mailovou adresu,

-          V případě opakované půjčky je potřeba, aby předchozí závazky u Kouzelné půjčky byly již splacené,

-          Proti žadateli nesmí být vedeno exekuční řízení,

-          Na žadatele nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení/nebylo již povoleno oddlužení.